Pravidlá hry


Ako hrať a vyhrať ceny ?

Akonáhle sa úspešne zaregistrujete na službe bSmarter a zaplatíte členský poplatok, obdržíte SMS správu s heslom na herný portál bSmarter : http://sk2.bsmarter.me
 (" Portál "). Portál je kompatibilný s počítačmi a mobilnými prehliadačmi.

Aby bolo možné prehrávať hry na bSmarter-i, mali by ste sa zaregistrovať na našom Portáli a klikuť na tlačidlo play. Počas týždňa, po úspešnom inkasovaní členského poplatku, dostanete SMS správu s informáciami o nových hrách k dispozícii na bSmarter portáli a s vašim heslom. Za predpokladu, že členský poplatok bol úspešne vybratý, budete môcť hrať novú hru.

Každá hra sa skladá z piatich mozog trénujúcich otázok. Cieľom je odpovedať správne na čo najviac otázok, v najkratšom možnom čase. Na konci každej hry bude mať užívateľ k dispozícii jej výsledok a všeobecné informácie o hre.

Súťaž o ceny začína prvého, každý štvrťrok v roku, o 00:00:00 hodine a trvá tri mesiace ("Súťažné Obdobie"). Za každé Súťažné Obdobie sa bude udeľovať len jedna (1) cena.


Koncový užívateľ bude musieť súťažiť proti ostatným koncovým užívateľom zo Slovenska a tým, ktorí používali službu bSmarter počas rovnakého Súťažného Obdobia.

Koncový užívateľ, ktorý odpovedal správne na najviac otázok, v najkratšom možnom čase, v akejkoľvek hre na portáli bSmarter v Súťažnom Období - vyhráva cenu uvedenú na registračnej webovej stránke.

Výherca bude kontaktovaný do 14 dní.
Podrobnosti o víťazovi budú uverejnené na týchto stránkach do 28 dní.